Použití vermikompostu jako hnojiva

Produkt kalifornských žížal je hnojivo - vermikompost

Návod k používání hnojiva

Biologický materiál projde trávicím ústrojím kalifornských žížal a tím vzniká velmi kvalitní hnojivo - vermikompost. Vermikompost je složen z unikátní kombinace enzymů, huminových kyselin a minerálních látek. Což nelze dosáhnout v jiném typu hnojiva nebo humusu, substrátu.

Vlastní hnojivo vyráběné chovem kalifornských žížal - vermikompost má unikátní výživnou hodnotu. použití: nejlepší hnojivo pro výživu rostlin, přitom je velice ekologické. Hnojiva lze použít samostatně jako zeminu nebo ve směsi se zeminou místo kompostu, substrátů a hnoje

Vermikompost kromě posilování rostlin brání výskytu houbových chorob, posilování rostlin též omezuje výskyt živočišných škůdců. Použití Vermikompostu způsobilo mohutný růst ovocných stromů s bohatou úrodou, rovněž i zeleniny a květin, hodí se též pro pěstování vinné révy i okrasných stromů a dřevin, lesních porostů.

Hnojivo obsahuje kvalitní huminové kyseliny, enzymy. Vermikompost má optimální poměr uhlíku a dusíku 15-10:1, obsahuje stopové prvky, hlavně mangan, bór, zinek. Je vhodný i jako substrát pro očkování sterilních půd, např. při rekultivacích, po chemických zásazích, po záplavách nebo při projevech půdní únavy .

Působením enzymů v vermikompostu rostliny lépe využívají minerální látky již obsažené v půdě. Vermikompost podporuje též tvorbu kořenového systému a celkové biomasy, zvyšuje vitalitu a znásobuje množství květů a plodů, urychluje dozrávání a zvyšuje obsah cukrů a vitamínu C v plodech a naopak snižuje hladinu dusičnanů.

Vyvážený obsah živin, přítomnost a výborná využitelnost stopových prvků, vysoký obsah přírodních enzymů a růstových stimulátorů a vynikající zúrodňovací drobtovitá struktura vytváří z tohoto výrobku ideální hnojivo. Jednotlivé aktivní složky působí komplexně po celou dobu vegetace a zabezpečují tak rostlině neustále dostatek všeho, co potřebuje ke zdravému růstu, kvetení a tvorbě plodů.. Pronikavě se zvýší výnosy ovoce, zeleniny vinné révy, brambor i obilovin. vermikompost lze využít i v okrasném zahradnictví, lesnictví, dále i pro pěstování pokojových a skleníkových rostlin. Rovněž pro veškeré zemědělské plodiny bez rozdílu.

Příklad chemického složení vermikompostu

Vermikompost je tedy naprosto univerzální hnojivo

Vermikompost má výhodnější minerální složení než jiná hnojiva a substráty a obsahuje navíc přirozené enzymy a huminové látky, jež hnojiva a substráty neobsahují.

Vermikompost lze ředit se zeminou v poměru 1:10 až 1:15.

Při plošném hnojení vermikompostem stačí hnojit jednou za 2-3 roky a to při dávkování 3 až 5t na ha.

Při použití vermikompostu není již třeba hnojit minerálními hnojivy.

Vermikompost se zarývá, či zahrnuje do půdy, nebo v případech, kdy není možné kypřit půdu (například trávníky) se jenom jemně rozprostře na povrchu pozemku, přesto se všechny látky ve vermikompostu se dostanou ke kořenům rostlin. Jelikož jsou rozpustné ve vodě, která je samozřejmě nutná pro rychlejší účinek hnojiva. Vermikompost může obsahovat živé žížaly, nepoškozují ani jemné kořínky rostlin. Jejich výskyt je užitečný, jelikož dávkovaný vermikompost je ještě lépe zapravován hlouběji do půdy.

Přítomnost vermikompostu v půdách zvyšuje zásaditost a úrodnost.